Jak obliczyć ślad węglowy - krok po kroku - Biznes i finanse

Dodane: 25-05-2024 15:08

w cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, których emisja jest związana z określoną działalnością, produktem lub usługą.

Korzyści obliczania śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego ma wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala świadomie zmniejszyć nasz wpływ na środowisko poprzez zroz

Jak obliczyć ślad węglowy - krok po kroku - Biznes i finanse Obliczanie śladu węglowego

Jak obliczyć ślad węglowy - krok po kroku

Obliczanie śladu węglowego to istotny krok w kierunku międzynarodowych działań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ślad węglowy odzwierciedla ilość gazóumienie, które działania są najbardziej szkodliwe dla atmosfery. Po drugie, może pomóc firmom w identyfikowaniu obszarów do poprawy efektywności energetycznej i obniżenia kosztów operacyjnych. Po trzecie, obliczanie śladu węglowego stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i spełnienia celów związanych z walką ze zmianami klimatycznymi.

Kroki do obliczenia śladu węglowego

Aby obliczyć ślad węglowy, należy przeprowadzić analizę emisji gazów cieplarnianych związanych ze wszystkimi etapami cyklu życia produktu, usługi, czy procesu. Należy uwzględnić emisje z surowców, produkcji, transportu, użytkowania i utylizacji. Następnie przypisać każdej z tych emisji odpowiednią wagę na podstawie ich potencjału cieplarnianego, a na koniec zsumować wszystkie wyniki. Istnieją specjalne kalkulatory online, które ułatwiają obliczanie śladu węglowego.